De eerste stap naar je nieuwe school

Aanmelden en toelating

Informatie over aanmelden en toelatingscriteria

Heb jij een vmbo-TL/KB/BB-advies met LWOO van jouw basisschool gekregen?

Vanaf oktober 2017 kunnen je ouders of verzorgers via de administratie telefonisch contact met mevr. I. Broekmans opnemen. 
Dit kan dagelijks tussen 08.00 en 16.30 uur. Hierna worden jij en je ouder(s) of verzorger(s) uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek
en rondleiding door onze school zodat je de sfeer kunt proeven.

De Meerpaal volgt bij de aanmelding en toelating de Rotterdamse Plaatsingswijzer. Voor meer info: bekijk de website van FOKOR