Wat moet je doen?

Afwezigheid

Ben je ziek of om wat voor reden afwezig, laat het ons dezelfde dag tussen 8.00 en 8.30 telefonisch weten. 

Je ouders/verzorgers kunnen naar school bellen om jouw afwezigheid of ziekte te melden. Ben je weer beter, sturen je ouders een mail via: betermelden.meerpaal@calvijn.nl. Afspraken met de orthodontist, dokter en/of tandarts plan je buiten de schooltijden. Voor afwezigheid in de derde en vierde klas (de examenperiode) gelden aparte regels. Die staan vermeld in het examenreglement.

Wil je voor een bijzondere gelegenheid verlof aanvragen, dan kunnen je ouders/verzorgers dit uiterlijk drie weken van te voren doen via het mailadres: meerpaal@calvijn.nl. Bij het toekennen van het verlof moeten wij ons houden aan de Leerplichtwet.