Een plek voor overleg tussen ouders en directie

De ouderkring op de Meerpaal is een overlegorgaan waarbinnen ouders en een directielid elkaar spreken over allerlei ontwikkelingen die de vestiging aangaan. De thema’s die besproken worden, zijn informatief bedoeld.

Daarnaast vindt de directie het ook belangrijk de mening van de ouders over de thema’s te horen. Het is goed om te weten dat de ouderkring geen formeel inspraakorgaan is en ook niet de plek waarbinnen er over de leerling gesproken kan worden. Hiervoor blijft de mentor te allen tijde het aanspreekpunt. Onderwerpen die besproken zijn, zijn het personeelsbeleid, de nieuwe VMBO, het pestprotocol, het nieuwe vak Dienstverlening en Producten, etc.  In juni krijgen alle ouders een brief waarin staat op welke manier zij zich kunnen aanmelden voor de ouderkring. De ouderkring komt drie keer per cursusjaar bijeen, altijd op de vestiging, op een woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur.