De school waar jij kunt presteren

1
Wij gaan respectvol met elkaar om

Iedereen voelt zich veilig. Bij ons mag je zijn wie je bent. We maken geen verschil tussen man en vrouw, je geaardheid of geloof.

Over ons

De Meerpaal is een overzichtelijke school voor vmbo-t (mavo), -kader en -basis met extra ondersteuning. Bij ons zitten maximaal 17 leerlingen in een klas. Dat is minder dan op andere scholen. Dit geeft ons de kans om iedereen veel aandacht te geven. Wij zijn een duidelijke en voorspelbare school met heldere regels waar iedereen zich aan houdt. Vijftig tot zestig procent van de leerlingen haalt het diploma op een hoger niveau dan het basisschooladvies. Dat is flink hoger dan het landelijk gemiddelde.  

Aan het begin van het jaar stellen docenten samen met leerlingen hun persoonlijke leerdoelen op. Daarin leggen leerlingen vast waar zij komend jaar extra op letten. Dit bespreken wij tussentijds met leerlingen en hun ouders.

De mentor speelt in de klas een belangrijke rol. Hij/zij eet elke dag in de pauze met de klas. Zo ziet en hoort de mentor wat er speelt. Ook heeft de mentor zijn/haar klas elke dag het laatste uur. Dit doen wij in alle leerjaren.